STØTTEFORENINGEN

SAMSØ VENNER


   Med fokus på øget livskvalitet

Foreningen arbejder ud fra et menneskesyn, der i al sin enkelthed handler om, at man hjælper sine medmennesker, hvis man kan.

Foreningens fremmeste opgave er at skaffe midler, via medlemskontingenter og sponsorater fra virksomheder og private, til projekter, som vi samarbejder med en række af Samsø Kommunes institutioner om. Midlerne går til arrangementer, udflugter, indkøb af nyanskaffelser og meget mere - til glæde for borgerne. Det afgørende er, at borgere og beboere i Kommunens institutioner mærker Foreningens sponsorater som noget, der bringer glæde i dagligdagen.